Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Ngăn chặn không để lạm phát cao trở lại

Trong hai ngày 2 và 3-3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2, với nội dung chính, quan trọng nhất của kỳ họp là tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng tới.Kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất
và đời sống là một trong những yêu cầu của Thủ tướng đối với các bộ, ngành, địa phương

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy đầu tư phát triển. Những công trình, dự án nào xét thấy hiệu quả kinh tế - xã hội thấp thì phải ngừng lại, tập trung ưu tiên vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thu hồi vốn nhanh.

Thủ tướng nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục tập trung chỉ đạo bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ giá thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống... phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 đã được Quốc hội thông qua, với mục tiêu vừa ngăn chặn không để lạm phát cao trở lại vừa phục hồi nhanh tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương cùng với các Bộ, ngành liên quan phải có trách nhiệm chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, hạn chế đến mức thấp nhất nhập siêu.

Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm đưa tin nhanh các chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng, Nhà nước, phản ánh đúng, kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống để nhân dân hiểu, thấy rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội...

Theo TTXVN


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in