Hướng dẫn tự học Autocad cơ bản đến nâng cao phần 1

Học Autocad cơ bản đến nâng cao phần 1. Nội dung trong bài học này, sẽ là cách sử dụng các lệnh tạo hình cơ bản. Trong đó gồm vẽ hình chữ nhật (RECTANGLE), đường thẳng (LINE hoặc PLINE), cung tròn (ARC), hình tròn (CIRCLE), vẽ elip (ELLIPSE), vẽ đa giác đều khép kín (POLYGON), vẽ đường cong bất kỳ (SPLINE).

Nếu máy bạn chưa cài đặt phần mềm Autocad thì bạn có thể tải phiên bản Autocad 2021 tại đây. >>>LINK TẢI

1. Học Autocad cơ bản – lệnh RECTANG: Vẽ hình chữ nhật trong Cad

Đây là cách đơn giản và dễ dàng nhất mà người vẽ thường dùng. Để vẽ hình chữ nhật, ta nhập từ bàn phím dòng lệnh RECTANG (REC). Lưu ý, khi vẽ ta phải xác định hai đỉnh điểm đối diện nhau để dựng hình chữ nhật.

2. Học autocad cơ bản – lệnh LINE hoặc PLINE: Vẽ đường thẳng trong Cad

Lệnh Line là lệnh vẽ tạo ra nhiều đoạn thẳng hay đường thẳng khác nhau. Ta có cách vẽ lệnh này như sau:

+ Bước 1: Trên màn hình giao diện của phần mềm Cad, ta gõ dòng lệnh tắt “L“-LINE và ấn dấu cách để đồng ý nhập lệnh. (Học Autocad cơ bản)

+ Bước 2: Kích chuột trái vào điểm bất kỳ chính là điểm gốc bắt đầu của đoạn thẳng. Sau đó, di chuyển chuột ra xa để tạo lên đường thẳng và kích chuột trái để kết thúc đường thẳng. Cuối cùng, ta nhấn dấu cách hoặc ESC để kết thúc lệnh.

– Cách khác: ta vẫn gõ dòng lệnh tắt “L“-LINE và ấn dấu cách để đồng ý nhập lệnh.. Kích chuột trái điểm thứ nhất, và di chuyển chuột ra xa. Lúc này ta sẽ nhập chiều dài của đoạn thẳng (nếu muốn nhập cả góc thì ấn phím TAB rồi nhập góc). Cuối cùng Enter để kết thúc lệnh.

– Đối với lệnh PL (PLINE) thì ta làm tường tự các cách như lệnh Line thôi. Chỉ là lệnh “L“-LINE vẽ đường thẳng đơn tuyến, còn PL (PLINE) thì vẽ đường thẳng đa tuyến. (Học Autocad cơ bản dễ dàng)

– Lưu ý: để vẽ đường thẳng bị khóa theo phương dọc và phương ngang. Thì ta chỉ cần ấn phím F8 trên bàn phím để bật tắt chế độ khóa phương vuông góc thôi.

3. Học Autocad cơ bản – lệnh A-ARC: Vẽ cung tròn trong Cad

– Cách 1: Cách vẽ cung tròn đi qua 3 điểm.

Bước 1: Gọi lệnh vẽ cung tròn trong CAD bằng cách gõ lênh A hoặc (ARC) rồi ấn dấu cách nhập lệnh.

+ Cách khác: Vào Draw trên thanh công cụ, chọn ARC, có nhiều lựa chọn: 3p; (Star, Center, End); (Star, Center, Angle); (Star, Center, Length); (Start, End, Angle); (Start, End, Radius); (Học Autocad cơ bản)

Bước 2: Kích chọn điểm thứ nhất chính là điểm đầu của cung tròn.

Bước 3: Kích chọn điểm thứ hai mà cung tròn sẽ đi qua.

Bước 4: Kích chọn điểm thứ ba chính là điểm cuối của cung tròn.

– Cách 2: Cách vẽ cung tròn qua điểm đầu, cuối và tâm (Start, Center, End).

Nếu có 3 điểm đầu, cuối và tâm (Start, Center, End) thì tác có cách vẽ cung tròn trong Cad như sau:

Bước 1: Gọi lệnh vẽ cung tròn trong CAD bằng cách gõ lênh A hoặc (ARC) rồi ấn dấu cách nhập lệnh.

Bước 2: Kích chọn điểm đầu của cung tròn. (Học Autocad 2D cơ bản)

Bước 3: Nhập C – ENTER.

Bước 4: Kích chuột trái để chọn tâm cho cung tròn.

Bước 5: Kích chuột trái chọn điểm cuối của cung tròn.

– Cách 3: Cách vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm và góc (Start, Center, Angle).

Khi đã có 3 điểm đầu, điểm tâm và góc ở tâm, ta sẽ vẽ cung tròn ARC đi qua 3 điểm này, trong đó áp dụng 3 lệnh kết hợp là Start, Center, Angle. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Gọi lệnh vẽ cung tròn trong CAD bằng cách gõ lênh A hoặc (ARC) rồi ấn dấu cách nhập lệnh. (Học Autocad cơ bản)

Bước 2: Click chọn điểm đầu của cung tròn.

Bước 3: Nhập C – ENTER.

Bước 4: Kích chuột trái để chọn tâm cho cung tròn.

Bước 5: Nhập A – ENTER.

Bước 6: Nhập giá trị góc cho tâm cung tròn.

– Cách 4: Cách vẽ cung tròn qua 3 điểm điểm đầu, tâm và chiều dài (Start, Center, Length).

Lệnh vẽ cung tròn trong Cad có thể áp dụng cho trường hợp đi qua 2 điểm đầu, tâm và chiều dài dây cung. Trong trường hợp này, ta sẽ áp dụng kết hợp với các lệnh hỗ trợ gồm: Start, Center và Length. (Học Autocad cơ bản)

Bước 1: Gọi lệnh vẽ cung tròn trong CAD bằng cách gõ lênh A hoặc (ARC) rồi ấn dấu cách nhập lệnh.

Bước 2: Click chọn điểm đầu của cung tròn.

Bước 3: Nhập C – ENTER.

Bước 4: Kích chuột trái để chọn tâm cho cung tròn.

Bước 5: Nhập L – ENTER.

Bước 6: Nhập giá trị chiều dài dây cung của cung tròn. (Học Autocad cơ bản)

4. Học Autocad cơ bản – lệnh C – (CIRCLE): Vẽ hình tròn trong Cad

Để vẽ được hình tròn C – (CIRCLE), ta thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Gọi lệnh bằng cách gõ dòng lệnh C – (CIRCLE), rồi Enter.

– Bước 2: Kích chuột trái để chọn tâm hình tròn. (Học Autocad cơ bản)

– Bước 3: Di chuyển chuột theo phương bất ký rồi kích chọn điểm tiếp theo cho bán kính. Hoặc cũng có thể nhập trực tiếp giá trị bán kính rồi Enter.

5. Tự Học cad cơ bản – lệnh EL – ELLIPSE: Vẽ hình Ellip trong Cad

Để vẽ được hình Ellip, ta thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Gọi lệnh bằng cách gõ dòng lệnh EL (ELLIPSE) rồi Enter.

– Bước 2: Kích chuột trái để chọn tâm hình.

– Bước 3: Di chuyển chuột theo phương bất ký rồi kích chọn điểm tiếp theo cho bán kính thứ nhất. (Học Autocad 2D)

– Bước 4: Di chuyển chuột tiếp rồi kích chuột trái để chọn bán kính thứ 2 theo.

Lưu ý: có thể nhập giá trị cho bán kính hình (bỏ thao tác kích chuột ở bước 3, bước 4).

6. Cad 2D – lệnh POL – POLYGON: Vẽ đa giác đều khép kín trong Cad

Lệnh POL là lệnh vẽ đa giác đều trong phần mềm Cad. Để thực hiện được, ta thực hiện các bước như sau:

– Bước 1: Gọi lệnh bằng cách gõ dòng lệnh POL – POLYGON rồi Enter. (Học Autocad cơ bản và nâng cao)

– Bước 2: Nhập số cạnh cho hình đa giác. Ví dụ như hình tam giác là 3, tứ giác là 4,….

– Bước 3: Kích chuột trái để chọn tâm cho hình. Sau đó gõ phím I – Enter để vẽ đa giác đều nội tiếp). Ngược lại nếu muốn vẽ đa giác ngoại tiếp thì gõ phím C – Enter.

– Bước 4: Di chuyển chuột và kích chuột trái để kết thúc bán kính hình tròn ngoại tiếp (hoặc nội tiếp) hình đa giác. Lưu ý là có thể nhập giá trị bán kính hình tròn (bỏ thao tác kích chuột chọn bán kính ở bước 4).

7. Cad cơ bản – lệnh SPL – SPLILE: Vẽ đường cong bất kỳ trong Cad

Một lệnh vẽ rất hay trong Cad. Đó là vẽ đường cong bất kỳ trong cad hay còn gọi là vẽ đường lượn sóng. Lệnh Splile được sử dụng khá nhiều trong phần mềm Cad. Vậy hãy xem các bước để thực hiện được lệnh SPL (Splile):

– Bước 1: Gọi lệnh bằng cách gõ dòng lệnh SPL – SPLILE rồi Enter.

– Bước 2: Kích chuột trái để chọn điểm bắt đầu cho đường cong(Học Autocad cơ bản có quy trình)

– Bước 3: Lần lượt ta kích chuột trái cho những điểm tiếp theo để tạo ra được các đường cong.

– Bước 4: Cuối cùng ta ấn Enter để kết thúc lệnh.

Hướng dẫn tự học Autocad cơ bản đến nâng cao phần 1. Vẽ các lệnh tạo hình cơ bản. Trong đó gồm vẽ đường thẳng (LINE hoặc PLINE), cung tròn (ARC), hình tròn (CIRCLE), vẽ elip (ELLIPSE), vẽ đa giác đều khép kín (POLYGON), vẽ hình chữ nhật (RECTANGLE), vẽ đường cong bất kỳ (SPLINE). Hy vọng có thể giúp ích được các bạn trọng quá trình sử dụng phần mềm Cad. Chúc các bạn thành công.

Bài viết tham khảo:

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm Autocad
  • Cài đặt office bản chuẩn