Cấm in tiền vàng mã giống đồng tiền Việt Nam

Theo Ngân hàng Nhà nước VN, việc in ấn, bày bán công khai các ấn phẩm sử dụng hình ảnh đồng tiền VN (tiền vàng mã, tiền âm phủ) là trái với Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30.6.2003 về việc bảo vệ đồng tiền VN. 

Tiền vàng mã in giống như đồng tiền Việt Nam sẽ được xem là vi phạm pháp luật

Mẫu thiết kế đồng tiền VN được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hình ảnh trên đồng tiền VN không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. Việc làm tiền âm phủ gần giống với tiền VN có thể gây nhầm lẫn giữa tiền thật-tiền giả, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh đồng tiền VN.
Theo đó, tiền âm phủ được làm giống đồng tiền VN về hình ảnh, hoa văn, màu sắc là vi phạm bản quyền. Việc sản xuất, mua - bán và sử dụng các loại tiền âm phủ có hình ảnh như tiền thật sẽ được xem là việc sản xuất, mua - bán và sử dụng hàng hoá, sản phẩm không đúng quy định của pháp luật VN.
NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan để có văn bản quy định xử lý những hành vi nêu trên.

                                                                                                                                             Theo Lao Động


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in